Nie všetky potenciometre sú rovnaké

Potenciometre sú dnes najrozšírenejšie snímače uhla. Používajú sa najmä v priemyselných aplikáciách, na stavbu prístrojov a v automobilovom priemysle. Spektrum potenciometrov je veľmi široké, od jednoduchých a lacných až po veľmi presné, s dlhou životnosťou a vysokou spoľahlivosťou.
V princípe každý potenciometer obsahuje odporovú dráhu a bežca (kontakt), ktorý sa po nej pohybuje. Podľa prevedenia odporovej dráhy sa používajú tri základné druhy potenciometrov:
  • Potenciometre s odporovou dráhou z vodivého plastu
  • Potenciometre s odporovou dráhou z navinutého odporového drôtu
  • Potenciometre s hybridnou odporovou dráhou
Potenciometre s odporovou dráhou z vodivého plastu sa vyznačujú vysokou presnosťou a životnosťou, nie sú však určené na vysoké zaťaženie. Prúd cez bežec sa neodporúča väčší ako 2 µA. Vyrábajú sa len ako jednootáčkové.
Potenciometre s odporovou dráhou z navinutého odporového drôtu sa používajú najmä v aplikáciách s vyšším zaťažením. Ich zaťaženie sa môže pohybovať v desiatkach až stovkách Wattov. Tieto potenciometre môžu byť jednootáčkové aj viacotáčkové.
Potenciometre s hybridnou odporovou dráhou sú často viacotáčkové, nakoľko tu sa najviac uplatnia výhody hybridnej technológie. Jej základom je odporová dráha z navinutého drôtu pričom medzery medzi jednotlivými vinutiami sú vyplnené špeciálnym tmelom. Tým sa zabezpečí hladká odporová dráha a teda aj vysoká presnosť a životnosť.
Ďalší dôležitý faktor pri potenciometroch je absolútna hodnota odporu odporovej dráhy. Pohybuje sa od niekoľkých Ohmov až po desiatky Megaohmov. Všeobecne platí, že čím väčšia hodnota odporu, tým menšia spotreba. Na druhej strane však stúpa šum a celková náchylnosť na rušenie, preto pri každej aplikácii treba nájsť vhodný kompromis.
produktov načítaných